Самые новые шаблоны Joomla на нашем сайте.
Красивые Шаблоны Joomla 2.5

Dry needling Inhoud basiscursus

Игровые шаблоны DLE
Самая быстрая Диета
 • Dry needling van Myofasciale Triggerpoints in spieren van extremiteiten, thorax en wervelkolom gerelateerde spieren
 • Relevante anatomische kennis en gedegen theoretische basiskennis rond Dry needling en myofasciale pijn
 • Een handleiding bij de cursus, literatuurlijst en geadviseerde boeken
 • Praktijk van palpatie en Needling met ervaren instructeurs
 • Integratie van segmentale en lokale triggerpoints in de behandeling van chronische pijn
 • Terugkomactiviteiten als verdiepings-/oefendagen, casuïstiekbehandeling en presentaties
 • Toegang tot een besloten website, waarin relevante praktische informatie en een mogelijkheid tot een interactieve casuïstiekbespreking
 • Presentatie- of PR-materiaal, waarmee u uw omgeving van goede informatie kunt voorzien
 • Links naar bedrijven die materiaal aanbieden tegen voor ons gereduceerde tarieven

De Dry needling basiscursus wordt afgesloten met een theoretische en praktische toets, waaraan een Dry needling DNS Myopain certificaat wordt verbonden.

Ook wordt na positieve afronding uw naam toegevoegd op de website en kunt u deelnemen aan vervolgcursussen.

DeDry needling basiscursus is als geheel, inclusief examens, KNGF-geaccrediteerd voor 62 punten en voor het register 'Algemeen practicus' en 'Sportfysiotherapie' of 62KU Keurmerk Fysiotherapeut

Dry Needling basiscursus voor (sport)fysiotherapeuten  

Docenten:

J. de Moor, fysiotherapeut, eigenaar opleiding DNS Myopain Opleidingen

Assistenten:


R. Baardse, sportfysiotherapeut, manueeltherapeut, acupuncturist

R. Oskam, fysiotherapeut

C. Winter, Master manueeltherapeut

B. Heerenveen, Master manueeltherapeut

H. van der Hulst, Msc. Manueeltherapeut

Accreditatie: Register Algemeen Fysiotherapeut en Sportfysiotherapeut 62 punten en /of 62KU Keurmerk Fysiotherapeut

Prijs: € 2675,=

Lokatie: DNC Amsterdam (Dry Needling Centre Amsterdam) Tradepark Zuidoost, Keienbergweg 93, 1101GE Amsterdam 

Cursustijden: 9.00 uur tot 17.00 uur

Telefoonnummer: +31618885321

Website en inschrijving online: http://myopain.nl/index.php/inschrijving/inschrijven

page2image832

Dry Needling basiscursus voor fysiotherapeuten en sportfysiotherapeuten

Dry Needling als aanvullende behandeling binnen de (sport)fysiotherapie. Een nieuw perspectief voor de behandeling van (veelal onbegrepen) pijnklachten bij musculoskeletale (sportgerelateerde) stoornissen / klachten.

In deze cursus wordt de cursist de diagnostische vaardigheden aangeleerd, om vervolgens op doeltreffende wijze en op een veilige manier de myofasciale triggerpoints te deactivateren middels Dry Needling.

Vele pijnen worden ervaren in pijn- uitstralingsgebieden, die beschreven zijn door 2 Amerikaanse artsen, dr. J. Travell en prof. Simons. Recent onderzoek laat zien dat Dry needling een zinvolle behandeling kan zijn bij myoafasciaal gerelateerde pijn/dysfunctie zoals bijv. spanningshoofdpijn, tenniselleboog, chronische lage rugpijn, laterale, frontale en mediale kniepijn.

In toenemende mate zien we in orthopedische en sportgeneeskundige richtlijnen, triggerpoints en dry needling als aanvullende behandeling.

Deze cursus biedt een goede basis om op een veilige manier Dry needling toe te passen in een selectie van spieren van de bovenste,- onderste extremiteit, thorax, abdomen en wervelkolom.

In acht dagen wordt u kennis en praktische vaardigheden bijgebracht en getoetst.

Studiebelasting 

64 contacturen en 8 uur voorbereiding, exclusief praktijkoefenuren

Didactische werkwijze 

Activerend en interactief hoorcollege met Praktijkvaardigheidstraining, beeldmateriaal, anatomische modellen, interactieve spierapplicaties.

Doelgroep

Fysiotherapeuten en sportfysiotherapeuten, die nog geen Dry needling cursus hebben gevolgd.

Doelstelling

Als doelstelling voor de cursus geldt dat de cursisten Dry needling

kunnen inzetten als een effectieve behandelvorm bij myofasciale pijnklachten in de bovenste en onderste extremiteit, thorax en wervelkolomgerelateerde spieren.

Leerdoelen

De cursist kent de relevante kenmerken van de anatomie en risicostructuren van de spieren die behandeld worden met betrekking tot de Dry Needling. De cursist kent de pathologie van het myofasciale pijnsyndroom met betrekking tot de spieren die met Dry needling behandeld worden. De cursist kan de myogene structuren in genoemde regio’s prikken

Aantal cursisten

minimaal 16 en maximaal 27

Lesmateriaal

Syllabus, powerpointpresentatie, literatuur, naalden, handschoenen, watjes, alcohol, naaldencontainers, HD video/camera-presentatie.

Docenten

De cursusdagen staan onder leiding van:
Jelle de Moor, hoofddocent Dry Needling Systems Amsterdam

Na aanmelding en gehele betaling ontvangt u de stof via u opgegeven email adres voor de zelfstudie

Cursusdata

Verschillende data in 2022 zie website

www.myopain.nl

Regeling voor aan –en afmelding en betaling zie:

www.myopain.nl

http://www.myopain.nl/images/myopain/pdf/Betalings-annuleringsvoorwaarden.pdf

Doelen van de programma onderdelen
 
 • De cursist kent het theoretisch kader waaruit gedacht en gewerkt wordt. Het myofascialepijn en- of dysfunctie syndroom, beredeneerd vanuit een Westerse rationale

 • De cursist kent de Dry needling procedures en veiligheidsregels en neemt deze in acht van de risico’s van Dry needling.

 • De cursist kent de indicaties, contra- indicaties, klachtonderhoudende factoren en complicaties van Dry needling van de geselecteerde spieren van bovenste, bekkengebied, onderste extremiteit, thorax en wervelkolom gerelateerde spieren

 • De cursist kent de diagnostiek, differentiaal diagnostiek en referred pain en sensation patronen van de geselecteerde spieren in de bovenste extremiteit

 • De cursist kent de diagnostiek, differentiaal diagnostiek en referred pain en sensation patronen van de geselecteerde spieren in bekkengebied en onderste extremiteit

 • De cursist kent de diagnostiek, differentiaal diagnostiek en referred pain en sensation patronen van de geselecteerde spieren van thorax en wervelkolom gerelateerde spieren

 • De cursist voert op correcte wijze de palpatie skills uit op myofasciale triggerpoints in de geselecteerde spieren en voert de Dry needling techniek op een veilige manier uit in de spier. 

 • De cursist wordt getoetst voor zowel theorie als praktijk over deze scholing

 
DNS dag 1:

  Start –  9.00 Ontvangst en registratie

  9.30 – 11.00 Inleiding en theoretisch kader

11.00 – 11.15 Korte pauze Koffie en thee

11.15 – 13.00 Vervolg theorie myofasciale pijn / dysfunctie syndroom

13.00 – 13.45 Lunch

13.45 - 15.00 Vervolg theorie veiligheid, hygiene, (contra)indicaties

15.00 – 15.15 Korte pauze Koffie, thee, frisdrank

15.15 – 16.00 Vervolg theorie dry needling en materialen

16.00 – 17.00 Palpatietechnieken /skills

17.00 Eindepage4image12536 page4image12696 page4image12856

DNS dag 2:

Relevante anatomische kennis en gedegen theoretische kennis rond Dry needling en myofasciale pijn in de bovenste extremiteit. Spieren die praktisch behandeld worden met Dry needling:

  9.00 – 10.30 Infraspinatus, supraspinatus

10.30 – 10.45 koffie en thee pauze

10.45 – 13.00 Teres minor, teres major, subscapularis, 

13.00 – 13.45 Lunchpauze

13.45 – 15.00 Deltoideus, coracobrachialis

15.00 – 15.15 Koffieen en thee pauze

15.15 – 17.00 Triceps brachii, biceps brachii

17.00 Einde

DNS dag 3:

Vervolg relevante anatomische kennis en gedegen theoretische kennis rond Dry needling en myofasciale pijn in de bovenste extremiteit. Spieren die praktisch behandeld worden met Dry needling:

  9.00 – 10.30 Brachialis, supinator

10.30 – 10.45 koffie en thee pauze

10.45 – 13.00 Flexorengroep onderarm

13.00 – 13.45 Lunchpauze

13.45 – 15.00 Vervolg flexorengroep onderarm, pronator teres 

15.00 – 15.15 Koffie en thee pauze

15.15 – 17.00 extensorengroep onderarm

17.00 Einde

DNS dag 4:

Relevante anatomische kennis en gedegen theoretische kennis rond Dry needling en myofasciale pijn in de onderste extremiteit. Spieren die praktisch behandeld worden met Dry needling:

  9.00 – 10.30 Gluteus minimus en medius

10.30 – 10.45 koffie en thee pauze

10.45 – 13.00 Gluteus maximus, piriformis, tensor FL

13.00 – 13.45 Lunchpauze

13.45 – 15.00 Sartorius, pectineus, adductor longus, adductor magnus 

15.00 – 15.15 Koffie en thee pauze

15.15 – 17.00 vastus intermedius, vastus lateralis, vastus medialis, rectus femoris

17.00 Einde

DNS dag 5:

Vervolg relevante anatomische kennis en gedegen theoretische kennis rond Dry needling en myofasciale pijn in de onderste extremiteit. Spieren die praktisch behandeld worden met Dry needling:

9.00 – 10.30 Semi-tendinosus/membranosus, biceps femoris 

10.30 – 10.45 koffie en thee pauze

10.45 – 13.00 Triceps surae, peroneus longus en brevis 

13.00 – 13.45 Lunchpauze

13.45 – 15.00 Tibialis anterior, extensor digitorum 

15.00 – 15.15 Koffie en thee pauze

15.15 – 17.00 Extensor hallucis, herhaling

17.00 Einde

DNS dag 6:

Relevante anatomische kennis en gedegen theoretische kennis rond Dry needling en myofasciale pijn in thorax en wervelkolomgerelateerde spieren. Spieren die praktisch behandeld worden met Dry needling:  

  9.00 – 10.30 Trapezius descendens, ascendens en transversus 

10.30 – 10.45 koffie en thee pauze

10.45 – 13.00 Levator scapulae, pectoralis major en minor

13.00 – 13.45 Lunchpauze

13.45 – 15.00 Serratus anterior, rhomboideus major,-minor. 

15.00 – 15.15 Koffie en thee pauze

15.15 – 17.00 Iliopsoas, quadratus lumborum

17.00 Einde

DNS dag 7:

Relevante anatomische kennis en gedegen theoretische kennis rond Dry needling en myofasciale pijn in thorax en wervelkolomgerelateerde spieren. Spieren die praktisch behandeld worden met Dry needling:

  9.00 – 10.30 paraspinale spieren: longissimus, iliocostalis 

10.30 – 10.45 koffie en thee pauze

10.45 – 13.00 paraspinale spieren: multifidi, rotatores, 

13.00 – 13.45 Lunchpauze

13.45 – 15.00 rectus abdominus

15.00 – 15.15 Koffie en thee pauze

15.15 – 17.00 Herhaling van risico spieren 

17.00 Einde

DNS dag 8:

Theoretische en praktische toetsing van de aangeboden stof. Certificering van de Dry needling basiscursus van DNS Myopain Opleidingen.

 

Dry needling links

Bekijk hier handige links met betrekking tot Dry Needling en onze cursussen op het gebied van:

Afgestudeerden

Dry Needling wordt steeds meer toegepast in Nederland: reeds 1000 cursisten gingen u voor! Bekijk hier welke fysio- sport- en manueel therapeuten gespecialiseerd zijn in Dry Needling en die gecertificeerd zijn door de Opleiding Dry Needling Systems. Erkend door het KNGF. Registers: Algemeen Practicus en Sportfysiotherapie en of Keurmerk Fysiotherapie

Bekijk afgestudeerden

Dry needling cursus

Nov- dec 2022 Amsterdam

 • Deel I:         4/ 5  nov
 • Deel II:      18/19 nov
 • Deel II:        2/ 3 dec
 • Examen:         22 dec

Schrijf je nu in!

 

Contact

Dry Needling Centre Amsterdam 
Opleiding en Praktijk

Keienbergweg 93

1101GE Amsterdam

Tradepark Zuidoost

Tel.: 06 - 18885321
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

www.myopain.nl

Meer contactinfo