Inhoud basiscursus

 

Dry needling

• Dry needling van Myofasciale Triggerpoints in spieren van extremiteiten, thorax en wervelkolom gerelateerde spieren

• Relevante anatomische kennis en gedegen theoretische basiskennis rond Dry needling en myofasciale pijn

• Een handleiding bij de cursus, literatuurlijst en geadviseerde boeken

• Praktijk van palpatie en needling met ervaren instructeurs

• Integratie van segmentale en lokale triggerpoints in de behandeling van chronische pijn

• Na de basiscursus terugkomactiviteiten als verdiepingsdagen.

• De Dry needling basiscursus wordt afgesloten met een theoretische en praktische toets, waaraan een Dry needling DNS Myopain certificaat wordt verbonden.

• Ook wordt na positieve afronding de mogelijkheid gegeven uw naam toe te voegen op de website.

• De Dry needling basiscursus is als geheel, inclusief examens, KNGF-geaccrediteerd voor 48 punten en voor het register ‘Algemeen practicus’ of 48KU Keurmerk Fysiotherapeut. Dit is overgegaan in het kwaliteitshuis fysiotherapie 48 punten.

Dry Needling basiscursus voor fysiotherapeuten

Docenten:

J. de Moor, fysiotherapeut, eigenaar opleiding DNS Myopain Opleidingen

Assistenten:

R. Baardse, sportfysiotherapeut, manueeltherapeut, acupuncturist

R. Oskam, fysiotherapeut

C. Winter, Master manueeltherapeut

B. Heerenveen, Master manueeltherapeut

H. van der Hulst, Msc. Manueeltherapeut

Accreditatie: Register Algemeen Fysiotherapeut 48 punten Kwaliteitshuis Fysiotherapie

Prijs: € 2675,=

Lokatie: DNC Amsterdam (Dry Needling Centre Amsterdam) Olympiaplein 74A, 1076AG Amsterdam

Cursustijden: 9.00 uur tot 17.00 uur

Telefoonnummer: +31618885321

Dry needling basiscursus voor fysiotherapeuten

Studiebelasting

64 contacturen en 8 uur voorbereiding, exclusief praktijkoefenuren

Didactische werkwijze

Activerend en interactief hoorcollege met Praktijkvaardigheidstraining, beeldmateriaal, anatomische modellen, interactieve spierapplicaties.

Doelgroep

Fysiotherapeuten, die nog geen Dry needling cursus hebben gevolgd.

Doelstelling

Als doelstelling voor de cursus geldt dat de cursisten Dry needling kunnen inzetten als een effectieve behandelvorm bij myofasciale pijnklachten in de bovenste en onderste extremiteit, thorax en wervelkolomgerelateerde spieren.

Leerdoelen

De cursist kent de relevante kenmerken van de anatomie en risicostructuren van de spieren die behandeld worden met betrekking tot de Dry Needling. De cursist kent de pathologie van het myofasciale pijnsyndroom met betrekking tot de spieren die met Dry needling behandeld worden. De cursist kan de myogene structuren in genoemde regio’s prikken.

Aantal cursisten

minimaal 8 en maximaal 18

Lesmateriaal

Syllabus, powerpointpresentatie, literatuur, naalden, handschoenen, watjes, alcohol, naaldencontainers, HD video/camera-presentatie.

Docenten

De cursusdagen staan onder leiding van: Jelle de Moor, hoofddocent Dry Needling Systems Amsterdam

Na aanmelding en gehele betaling ontvangt u de stof via u opgegeven email adres voor de zelfstudie

Cursusdata

Verschillende data in 2024 zie website

www.myopain.nl

Regeling voor aan –en afmelding en betaling zie:

www.myopain.nl

Doelen van de programma onderdelen

De cursist kent het theoretisch kader waaruit gedacht en gewerkt wordt. Het myofascialepijn en- of dysfunctie syndroom, beredeneerd vanuit een Westerse rationale

De cursist kent de Dry needling procedures en veiligheidsregels en neemt deze in acht van de risico’s van Dry needling.

De cursist kent de indicaties, contra- indicaties, klachtonderhoudende factoren en complicaties van Dry needling van de geselecteerde spieren van bovenste, bekkengebied, onderste extremiteit, thorax en wervelkolom gerelateerde spieren

De cursist kent de diagnostiek, differentiaal diagnostiek en referred pain en sensation patronen van de geselecteerde spieren in de bovenste extremiteit

De cursist kent de diagnostiek, differentiaal diagnostiek en referred pain en sensation patronen van de geselecteerde spieren in bekkengebied en onderste extremiteit

De cursist kent de diagnostiek, differentiaal diagnostiek en referred pain en sensation patronen van de geselecteerde spieren van thorax en wervelkolom gerelateerde spieren

De cursist voert op correcte wijze de palpatie skills uit op myofasciale triggerpoints in de geselecteerde spieren en voert de Dry needling techniek op een veilige manier uit in de spier.

De cursist wordt getoetst voor zowel theorie als praktijk over deze scholing

DNS dag 1:

Start – 9.00 Ontvangst en registratie

9.30 – 11.00 Inleiding en theoretisch kader

11.00 – 11.15 Korte pauze Koffie en thee

11.15 – 13.00 Vervolg theorie myofasciale pijn / dysfunctie syndroom

13.00 – 13.45 Lunch

13.45 – 15.00 Vervolg theorie veiligheid, hygiene, (contra)indicaties

15.00 – 15.15 Korte pauze Koffie, thee, frisdrank

15.15 – 16.00 Vervolg theorie dry needling en materialen

16.00 – 17.00 Palpatietechnieken /skills

17.00 Einde

DNS dag 2:

Relevante anatomische kennis en gedegen theoretische kennis rond Dry needling en myofasciale pijn in de bovenste extremiteit. Spieren die praktisch behandeld worden met Dry needling:

9.00 – 10.30 Infraspinatus, supraspinatus

10.30 – 10.45 koffie en thee pauze

10.45 – 13.00 Teres minor, teres major, subscapularis,

13.00 – 13.45 Lunchpauze

13.45 – 15.00 Deltoideus, coracobrachialis

15.00 – 15.15 Koffie en thee pauze

15.15 – 17.00 Triceps brachii, biceps brachii

17.00 Einde

DNS dag 3:

Vervolg relevante anatomische kennis en gedegen theoretische kennis rond Dry needling en myofasciale pijn in de bovenste extremiteit. Spieren die praktisch behandeld worden met Dry needling:

9.00 – 10.30 Brachialis, supinator

10.30 – 10.45 koffie en thee pauze

10.45 – 13.00 Flexorengroep onderarm

13.00 – 13.45 Lunchpauze

13.45 – 15.00 Vervolg flexorengroep onderarm, pronator teres

15.00 – 15.15 Koffie en thee pauze

15.15 – 17.00 extensorengroep onderarm

17.00 Einde

DNS dag 4:

Relevante anatomische kennis en gedegen theoretische kennis rond Dry needling en myofasciale pijn in de onderste extremiteit. Spieren die praktisch behandeld worden met Dry needling:

9.00 – 10.30 Gluteus minimus en medius

10.30 – 10.45 koffie en thee pauze

10.45 – 13.00 Gluteus maximus, piriformis, tensor FL

13.00 – 13.45 Lunchpauze

13.45 – 15.00 Sartorius, pectineus, adductor longus, adductor magnus

15.00 – 15.15 Koffie en thee pauze

15.15 – 17.00 vastus intermedius, vastus lateralis, vastus medialis, rectus femoris

17.00 Einde

DNS dag 5:

Vervolg relevante anatomische kennis en gedegen theoretische kennis rond Dry needling en myofasciale pijn in de onderste extremiteit. Spieren die praktisch behandeld worden met Dry needling:

9.00 – 10.30 Semi-tendinosus/membranosus, biceps femoris

10.30 – 10.45 koffie en thee pauze

10.45 – 13.00 Triceps surae, peroneus longus en brevis

13.00 – 13.45 Lunchpauze

13.45 – 15.00 Tibialis anterior, extensor digitorum

15.00 – 15.15 Koffie en thee pauze

15.15 – 17.00 Extensor hallucis, herhaling

17.00 Einde

DNS dag 6:

Relevante anatomische kennis en gedegen theoretische kennis rond Dry needling en myofasciale pijn in thorax en wervelkolomgerelateerde spieren. Spieren die praktisch behandeld worden met Dry needling:

9.00 – 10.30 Trapezius descendens, ascendens en transversus

10.30 – 10.45 koffie en thee pauze

10.45 – 13.00 Levator scapulae, pectoralis major en minor

13.00 – 13.45 Lunchpauze

13.45 – 15.00 Serratus anterior, rhomboideus major,-minor.

15.00 – 15.15 Koffie en thee pauze

15.15 – 17.00 Iliopsoas, quadratus lumborum

17.00 Einde

DNS dag 7:

Relevante anatomische kennis en gedegen theoretische kennis rond Dry needling en myofasciale pijn in thorax en wervelkolomgerelateerde spieren. Spieren die praktisch behandeld worden met Dry needling:

9.00 – 10.30 paraspinale spieren: longissimus, iliocostalis

10.30 – 10.45 koffie en thee pauze

10.45 – 13.00 paraspinale spieren: multifidi, rotatores,

13.00 – 13.45 Lunchpauze

13.45 – 15.00 Vervolg paraspinale spieren: multifidi, rotatores,

15.00 – 15.15 Koffie en thee pauze

15.15 – 17.00 Herhaling van risico spieren

17.00 Einde

DNS dag 8:

Theoretische en praktische toetsing van de aangeboden stof. Certificering van de Dry needling basiscursus van DNS Myopain Opleidingen.

× Wat kan ik voor u doen?