Cursus Dry Needling voor tandarts (Gnatholoog)

 

Cursisteninfo

Cursusdata: op aanvraag (2-daagse cursus)

Tijd: 9.00 uur tot 17.00 uur

Lokatie: DNC Amsterdam Sport Medisch Centrum Amsterdam Olympiaplein 74A, 1076AG Amsterdam

Tel.: 06 -18885321

Email: info@fysiopunctuur.nl

Docenten: Jelle de Moor, fysiotherapeut Henk Sulkers, tandarts-gnatholoog
Meindert van Rumpt, orofaciaal fysiotherapeut

Accreditatie: Kwaliteitsregister tandartsen (KRT)
Algemene scholing 13.5 accreditatiepunten

Prijs: € 850

Cursus Dry Needling voor tandarts -Gnatholoog
(toegepast in het bovenste kwadrant van het lichaam)

Dry-en Wet Needling als aanvullende diagnostiek en behandeling.
Een nieuw perspectief voor de behandeling van (veelal onbegrepen) pijnklachten bij musculoskeletale stoornissen is het doeltreffend inactiveren van pijnpunten in spieren middels Dry- en Wet Needling.

Vele pijnen worden ervaren in pijn-uitstralingsgebieden, zoals kiespijn (door de tandarts niet als een tandheelkundig probleem beoordeeld) of oorpijn (door de huisarts of KNO-arts niet als een afwijking aan het oor aangemerkt) terwijl de oorzaak dikwijls in een verder gelegen spier te vinden is.

Huisarts of Tandarts en fysiotherapeut zijn complementair in hun aanpak. De oorzaak van de pijn kan buiten het kennisdomein van de fysiotherapeut of de tandarts liggen, zodoende hebben ze elkaar nodig.

Intensieve samenwerking betekent gebruik maken van elkaars deskundigheid, hetgeen een goede diagnose en behandeling ten goede komt.

De huis- of tandarts kan aanvankelijk door Wet Needling differentiaal-diagnostiek verrichten en zo tot de conclusie komen, dat er een myogene oorzaak in het spel is, waarop verwijzing volgt naar de fysiotherapeut voor Dry Needling bij myofasciale pijnsyndromen.

Deze cursus biedt een goede basis voor samenwerking van de orofaciaal fysiotherapeut en de huis- of tandarts bij de behandeling van patiënten met klachten in de orofaciale regio.
In twee dagen wordt u kennis en praktische vaardigheden bijgebracht.

Inhoud
Eerste cursusdag
Relevante anatomische kennis en gedegen theoretische basiskennis rond Dry Needling en myofasciale pijn in de hoofd- en halsregio
Een handleiding bij de cursus, literatuurlijst en geadviseerde boeken. Praktijk van palpatie en Needling

Tweede cursusdag
Pijnklachten en anatomie in orofaciale regio (hoofd-, kaak-, nek en hals), zowel vanuit het domein van de orofaciaal fysiotherapeut als van de (tand)arts
Praktijk van Dry Needling in het bovenste kwadrant en patiëntencasuïstiek

Doelstelling
Als doelstelling voor de cursus geldt dat de cursisten Wet- en Dry Needling kunnen inzetten als een effectief hulpmiddel tot vaststellen van diagnose resp. behandelvorm bij myofasciale pijnklachten in het bovenste kwadrant van het lichaam.

Leerdoelen
De cursist kent de relevante kenmerken van de anatomie van het bovenste kwadrant met betrekking tot de Dry Needling
De cursist kent de pathologie van het myofasciale pijnsyndroom met betrekking tot de musculatuur in het bovenste kwadrant
De cursist is in staat de myogene structuren in genoemde regio prikken

Didactische werkwijze
Activerend en interactief hoorcollege met praktijkvaardigheidstraining

Doelgroep
Huisarts en tandartsen, die nog geen Dry Needling cursus hebben gevolgd.

Lesmateriaal
Syllabus, powerpointpresentatie, literatuur, naalden, video/camera-presentatie

Docenten
De cursusdagen staan onder leiding van Jelle de Moor, hoofddocent Dry Needling Systems Amsterdam

Henk Sulkers, tandarts- gnatholoog, Amsterdam

Meindert van Rumpt, orofaciaal fysiotherapeut, Den Haag

× Wat kan ik voor u doen?