Praktische voorwaarden

 

Inschrijving

De cursussen bij Dry Needling Systems © zijn toegankelijk voor fysiotherapeuten, sportfysiotherapeuten en manueel therapeuten.

Aparte cursussen worden gegeven aan bekkenfysiotherapeuten, deze aanmelding verloopt via het Npi

We hanteren de volgende voorwaarden:

 • BIG-registratie
 • Inschrijving in het CKR van het KNGF of lidmaatschap bij Stichting Keurmerk Fysiotherapie  
 • Bij voorkeur minimaal 2 jaar praktijkervaring, of na beoordeling van EVC

Bij de invulling van het aanmeldformulier verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden, met de algemene- en annuleringsvoorwaarden van Dry Needling Systems alsook met onderstaande risicoverklaring.

Risicoverklaring:

Cursisten bij Dry Needling Systems © verklaren middels de online inschrijving via deze website bekend te zijn van de risico’s bij het werken met acupunctuurnaalden in het lichaam.

Dit geldt zowel voor het op elkaar oefenen alsook in de praktijk met patiënten. Enkele risico’s zijn: het aanprikken van bloedvaten, zenuwen, gewrichts- of orgaanstructuren.

Cursisten zullen er zorg voor dragen om deze (meestal kleine) letsels in de praktijk zo doelmatig mogelijk te voorkomen. Cursisten staan docenten en medecursisten toe om dry needling toe te passen op hun lichaam.

Cursisten zullen docenten, gastdocenten en assistenten van de opleiding Dry Needling Systems © niet aansprakelijk stellen voor letsel toegebracht aan patiënten in hun eigen praktijkvoering en nemen in geval van twijfel over de juistheid van de behandelwijze per email contact op met Jelle de Moor, alvorens deze toe te passen.

Privacyregelement Dry Needling Systems

1. Dry Needling Systems (DNS)

 1. DNS is verantwoordelijk wat betreft de verwerking van de persoonsgegevens die wij ontvangen bij inschrijving van onze cursus via onze website (https://myopain.nl). Deze website heeft een digitaal certificaat voor encryptie, hierdoor worden de gegevens versleuteld.
 2. Dit privacyregelement is uitsluitend gericht om u informatie te verschaffen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. https://myopain.nl is eigendom van DNS. De website wordt gehost door Casu Media. 
 3. Uw privacy is belangrijk. Daarom is dit privacyregelement gemaakt om u meer informatie te geven over de verzameling, overdracht en gebruik van persoonsgegevens die wij via inschrijving verkrijgen en tevens uw rechten. We verzoeken u dan ook om dit privacyregelemet te lezen.

Bij vragen, opmerkingen of klachten met betrekking tot dit Privacyregelement of de verwerking van uw gegevens, kunt u contact opnemen via onze email: info@fysiopunctuur.nl

2. Gebruik en verzameling van uw persoonsgegevens 

 1. Persoonsgegevens worden gedefinieerd als alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Identificeerbaar verwijst naar identificators (zoals naam, KNGF-nummer, BIG-nummer, etc.) die kunnen gebruikt worden om een natuurlijke persoon rechtstreeks of onrechtstreeks te identificeren.
 2. De persoonsgegevens die wij verzamelen, worden verzameld voor de volgende doeleinden:
  1. Uw gegevens worden gebruikt voor het op naam zetten van uw factuur voor de cursus
  2. Daarna worden uw gegevens uitsluitend gebruikt voor de aanmelding van uw accreditatiepunten van het Kwaliteitshuis Fysiotherapie (PE-online cursusaanbieders https://pe-online.info)

3. Bijhouden van uw persoonsgegevens en verwijdering

 1. Er is op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geen concrete bewaartermijn voor persoonsgegevens. Wij zullen uw persoonsgegevens in ieder geval 5 jaar bewaren in ons systeem. Indien u korter wenst kunt u dat aangeven via onze e-mail: info@fysiopunctuur.nl

 4. Uw rechten 

 1. Wanneer u één van uw rechten wilt gebruiken (zie onderstaand), stuurt u ons een schriftelijk verzoek via onze e-mail: info@fysiopunctuur.nl. Binnen een termijn van één maand na ontvangst van uw verzoek, zullen wij op uw verzoek reageren. Indien het reageren van dit termijn onverhoopt niet lukt, zullen wij u op de hoogte stellen, wij zullen dan dit termijn verlengen met één maand om op uw verzoek te reageren.
 2. Recht op inzage van uw persoonsgegevens.
 3. Recht op een kopie van enkel uw persoonsgegevens die wij in ons bezit hebben, deze wordt gratis verstrekt. 
 4. Recht op verbetering bij onjuistheden, onvolledigheid en wijzigingen.
 5. Recht op verwijderen van uw persoonsgegevens.

 RECHT OM KLACHT IN TE DIENEN BIJ EEN TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEIT

 1. Als u van mening bent dat de door ons uitgevoerde verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de wetgeving inzake gegevensbescherming, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor de gegevensbescherming. U kunt dit doen in de EU-lidstaat van uw gewone verblijfplaats, van de plaats waar u werkt of van de plaats waar de vermeende inbreuk heeft plaatsgevonden. 

5. Het verstrekken van uw persoonsgegevens aan derden

 1. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derde partijen Onze website maakt geen gebruik van sociale media plug-ins die het mogelijk maken u te linken naar  sociale mediakanalen.

6. Doorgifte van persoonsgegevens

 1. Wij geven uw persoonsgegevens aan geen enkele partij / instantie door, behalve aan het kwaliteitshuis fysiotherapie om uw accreditatiepunten bij te laten schrijven (voorheen KNGF en Keurmerk Fysiotherapie)

7. Cookies

 1. Onze website maakt geen gebruik van cookies.  

8. Aanpassingen privacyregelement

 1. Met de tijd kunnen er wijzigingen aangebracht worden aan dit privacyregelement. De meest update versie van dit privacyregelement vind u op de website.
× Wat kan ik voor u doen?